De familie Huigen

Parentelen van onze acht families

De familie Swuste

Swüste - Swusten - Zwueste - die Wuest - Wusten

Hieronder vindt U het parenteel van de familie Swuste vanaf ca.1400. Mocht u aanvullingen hebben, kunt u ons dit laten weten via de Info pagina.

Parenteel van Peter die Wuest (van Peelt)

Parenteel van Peter die Wuest (van Peelt)

1 Peter die Wuest (van Peelt) is geboren omstreeks 1400. Peter is overleden vóór 1451, ten hoogste 51 jaar oud. Peter trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1420 met NN NN.
Kind van Peter en NN:
1 Dirck Peterz die Wuest (van Peelt), geboren omstreeks 1420 in Heeze. Volgt 1.1.
1.1 Dirck Peterz die Wuest (van Peelt) is geboren omstreeks 1420 in Heeze, zoon van Peter die Wuest (van Peelt) (zie 1) en NN NN. Dirck is overleden vóór 1498, ten hoogste 78 jaar oud.
Notitie bij Dirck: Dirck was een zeer welgesteld man. Hij had veel stukken grond in zijn bezit o.a. aan "de Voort" en ook verstrekte hij geregeld hypotheekgeld. Een "voort" is een doorwaadbare plaats, in dit geval aan de Dommel die hier door de Stabrechtse heide loopt. Zijn alias-naam duidt erop dat de familie wellicht uit het huidige België stamt (Neerpelt of Overpelt).
Beroep:
Schepen van Heeze, Leende en Zesgehuchten.
Kinderen van Dirck uit onbekende relatie:
1 Peter Dircksz die Wuest, geboren omstreeks 1450 in Heeze. Volgt 1.1.1.
2 Gerit Dircks Swuesten, geboren omstreeks 1450. Volgt 1.1.2.
3 Hendrick Dircks die Wuest, geboren vóór 1460. Volgt 1.1.3.
1.1.1 Peter Dircksz die Wuest is geboren omstreeks 1450 in Heeze, zoon van Dirck Peterz die Wuest (van Peelt) (zie 1.1). Peter is overleden omstreeks 1484, ongeveer 34 jaar oud. Peter trouwde met Catharina NN.
Kind van Peter en Catharina:
1 Henrick Peter Dircks die Wuest, geboren omstreeks 1480. Volgt 1.1.1.1.
1.1.2 Gerit Dircks Swuesten is geboren omstreeks 1450, zoon van Dirck Peterz die Wuest (van Peelt) (zie 1.1). Gerit trouwde met Eeelke NN.
Kind van Gerit en Eeelke:
1 Hendrick Gerrit (Hein) Swuesten, geboren omstreeks 1510. Volgt 1.1.2.1.
1.1.3 Hendrick Dircks die Wuest is geboren vóór 1460, zoon van Dirck Peterz die Wuest (van Peelt) (zie 1.1).
Notitie bij Hendrick: Hendrick woonde aan "de Voort". In 1497 worden Arndt Aleyten, Jan Wouter Boyens en Hendrick die Wuest gevolmachtigd door schepenen, gezworenen, Heylige Geestmeesters, kerkmeesters en andere personen uit Heeze en Leende om namens hen f 250,- te betalen aan Meester Claes van Dynther.
Beroep:
Schepen van Heeze en Leende
Hendrick trouwde met Ariken Bormans.
Kind van Hendrick en Ariken:
1 Peter Hendrcik Swuesten. Volgt 1.1.3.1.
1.1.1.1 Henrick Peter Dircks die Wuest is geboren omstreeks 1480, zoon van Peter Dircksz die Wuest (zie 1.1.1) en Catharina NN. Henrick trouwde met Adriana NN.
Kind van Henrick en Adriana:
1 Corsten Henrick Swuesten, geboren vóór 1500. Volgt 1.1.1.1.1.
1.1.2.1 Hendrick Gerrit (Hein) Swuesten is geboren omstreeks 1510, zoon van Gerit Dircks Swuesten (zie 1.1.2) en Eeelke NN. Hein is overleden omstreeks 1571, ongeveer 61 jaar oud. Hein trouwde met Henricxken NN. Henricxken is geboren omstreeks 1520.
Kinderen van Hein en Henricxken:
1 Gerart Hendricks Swuesten [1.1.2.1.1], geboren omstreeks 1550 in Heeze.
2 Aleijt Swuesten, geboren omstreeks 1552 in Heeze. Volgt 1.1.2.1.2.
1.1.3.1 Peter Hendrcik Swuesten, zoon van Hendrick Dircks die Wuest (zie 1.1.3) en Ariken Bormans. Peter is overleden vóór 1553.
Notitie bij Peter: Peter was eigenaar van vele stukken grond. Daarnaast had hij ook het een en ander in pacht. Hij woonde met zijn vrouw aan de Voort. In 1553 verschijnt zijn vrouw als weduwe van "Wilen Peter Zwoesten". Zij verschijnt voor de schepenen van Heeze en Leende om een erfschijns van 6 gulden te verkopen. Marie Ariaen Dircx stamde uit een zeer aanzienlijke Heezer familie. Haar broer Dirck Heezius was geheimschrijver van de enige Nederlanse paus uit de geschiedenis: Adrianus VI.
Peter trouwde na 1521 met Marie Ariaen Dircx.
Kinderen van Peter en Marie:
1 Hendrick Swuesten [1.1.3.1.1]. Hendrick is overleden in 1605.
2 Frans Swuesten [1.1.3.1.2], geboren omstreeks 1535. Frans is overleden op 25-03-1623, ongeveer 88 jaar oud.
3 Andries Peter Swuesten, geboren omstreeks 1550. Volgt 1.1.3.1.3.
1.1.1.1.1 Corsten Henrick Swuesten is geboren vóór 1500, zoon van Henrick Peter Dircks die Wuest (zie 1.1.1.1) en Adriana NN.
Kind van Corsten uit onbekende relatie:
1 Cornelis Corsten Swuesten, geboren omstreeks 1540. Volgt 1.1.1.1.1.1.
1.1.2.1.2 Aleijt Swuesten is geboren omstreeks 1552 in Heeze, dochter van Hendrick Gerrit (Hein) Swuesten (zie 1.1.2.1) en Henricxken NN. Aleijt is overleden omstreeks 1612, ongeveer 60 jaar oud. Aleijt:
(1) trouwde met Anthonis Martens. Anthonis is geboren omstreeks 1550 in Lierop. Anthonis is overleden omstreeks 1588 in Heeze, ongeveer 38 jaar oud.
(2) trouwde met Thonnis Martens Verhoeven.
1.1.3.1.3 Andries Peter Swuesten is geboren omstreeks 1550, zoon van Peter Hendrcik Swuesten (zie 1.1.3.1) en Marie Ariaen Dircx. Andries is overleden vóór 1615, ten hoogste 65 jaar oud.
Notitie bij Andries: Samen met zijn broers Henrick en Frans was Andries iemand die de plaatselijke pers nog al eens haalde. In 1562 verschijnt hij voor de schepenen van Heeze en Leende om de aard van zijn verwondingen te beschrijven en de daders bekend te maken. Ook in 1568 is een beschrijving van een uitspraak van de schepenen inzake een nog al luidruchtig meningsverschil met Wouter Boeyens. In 1574 koopt Andries de herberg van Engel van Dommelen. De herberg was altijd een plaats geweest waar publieke verkopingen plaats vonden. Andries was jarenlang schepen van Heeze en Leende. De combinatie schepen/waard was praktisch
Beroep:
Schepen van Heeze en Leende/Herbergier
Andries trouwde met Frensken NN.
Kinderen van Andries en Frensken:
1 Marijke Andries Swuesten, geboren omstreeks 1570. Volgt 1.1.3.1.3.1.
2 Gerardt Andries Swuesten, geboren omstreeks 1580. Volgt 1.1.3.1.3.2.
1.1.1.1.1.1 Cornelis Corsten Swuesten is geboren omstreeks 1540, zoon van Corsten Henrick Swuesten (zie 1.1.1.1.1). Cornelis trouwde met Ariken Jansdr. Jennen Boelen.
Kind van Cornelis en Ariken:
1 Corsten Nelis Corstens Swuesten, geboren omstreeks 1570. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.
1.1.3.1.3.1 Marijke Andries Swuesten is geboren omstreeks 1570, dochter van Andries Peter Swuesten (zie 1.1.3.1.3) en Frensken NN. Marijke trouwde, ten hoogste 45 jaar oud, vóór 1615 met Michiel Gerart Michiel van Exel, ten hoogste 45 jaar oud. Michiel is geboren omstreeks 1570. Michiel is overleden omstreeks 1620, ongeveer 50 jaar oud.
1.1.3.1.3.2 Gerardt Andries Swuesten is geboren omstreeks 1580, zoon van Andries Peter Swuesten (zie 1.1.3.1.3) en Frensken NN.
Notitie bij Gerardt: Samen met zijn broer erfde hij in 1615 het bedrijf van hun vader, te weten: "woenhuijs, brouhuijs, mauthuijsken, schuer ende perdtstalle". Daar Gerardt in 1621 de eigenaar van de herberg is, moet aangenomen worden dat zijn broer overleden dan wel niet meer in Heeze woonachtig is.
Beroep:
herbergier "De Drie Koningen"
Kind van Gerardt uit onbekende relatie:
1 Jacobus Gerardus Swuesten, geboren omstreeks 1610 in Heeze. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.
1.1.1.1.1.1.1 Corsten Nelis Corstens Swuesten is geboren omstreeks 1570, zoon van Cornelis Corsten Swuesten (zie 1.1.1.1.1.1) en Ariken Jansdr. Jennen Boelen. Corsten is overleden vóór 1650, ten hoogste 80 jaar oud. Corsten:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1595 met Peterken Frans Swuesten. Peterken is overleden vóór 1606.
(2) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, omstreeks 1606 met Peerken NN.
Kind van Corsten en Peerken:
1 Jan Corstens van der Poel [1.1.1.1.1.1.1.1], geboren omstreeks 1610. Jan is overleden op 10-05-1676 in Wilsveen (U), ongeveer 66 jaar oud.
1.1.3.1.3.2.1 Jacobus Gerardus Swuesten is geboren omstreeks 1610 in Heeze, zoon van Gerardt Andries Swuesten (zie 1.1.3.1.3.2). Jacobus is overleden op 25-05-1674 in Heeze, ongeveer 64 jaar oud.
Beroep:
herbergier "De Drie Koningen"
Jacobus trouwde, ongeveer 44 jaar oud, in 1654 in Heeze met Catharina Meussen Francissen.
Kinderen van Jacobus en Catharina:
1 Joanna Jacobus Swuesten [1.1.3.1.3.2.1.1]. Zij is gedoopt op 27-11-1654 in Heeze. Joanna is overleden, ten hoogste 47 jaar oud. Zij is begraven vóór 1701.
2 Gerardus Jacobus Swuesten, gedoopt op 09-04-1657 in Heeze. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.2.
3 Bartolomeus Jacobus Swuesten, gedoopt op 28-05-1660 in Heeze. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.
1.1.3.1.3.2.1.2 Gerardus Jacobus Swuesten, zoon van Jacobus Gerardus Swuesten (zie 1.1.3.1.3.2.1) en Catharina Meussen Francissen. Hij is gedoopt op 09-04-1657 in Heeze.
Kind van Gerardus uit onbekende relatie:
1 Jacobus Gerardus Swuesten. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.2.1.
1.1.3.1.3.2.1.3 Bartolomeus Jacobus Swuesten, zoon van Jacobus Gerardus Swuesten (zie 1.1.3.1.3.2.1) en Catharina Meussen Francissen. Hij is gedoopt op 28-05-1660 in Heeze. Bartolomeus is overleden, 61 jaar oud. Hij is begraven op 03-12-1721 in Heeze.
Notitie bij Bartolomeus: Hij is de laatste Swuesten die in de herberg "De Drie Koningen" in Heeze heeft gewoond. De zaken gingen niet zo goed meer, zodat zijn weduwe de herberg moest verkopen aan Jan Adriaan Delen voor ƒ304,--.
Bartolomeus trouwde, 35 jaar oud, op 13-05-1696 in Heeze met Maria Lambers van den Broeck.
Kinderen van Bartolomeus en Maria:
1 Jacobus Swuesten [1.1.3.1.3.2.1.3.1]. Hij is gedoopt op 17-02-1698 in Heeze.
2 Petrus Bartels (Pieter) Swuesten, gedoopt op 11-02-1700 in Heeze. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.
3 Martinus Swuesten [1.1.3.1.3.2.1.3.3]. Hij is gedoopt op 11-11-1702 in Heeze.
4 Gaspar Swuesten [1.1.3.1.3.2.1.3.4]. Hij is gedoopt op 14-02-1705 in Heeze.
5 Joannes Swuesten [1.1.3.1.3.2.1.3.5]. Hij is gedoopt op 09-01-1706 in Heeze.
6 Catharina Swuesten [1.1.3.1.3.2.1.3.6]. Zij is gedoopt op 25-07-1707 in Heeze.
7 Lambertus Swuesten [1.1.3.1.3.2.1.3.7]. Hij is gedoopt op 01-04-1709 in Heeze.
8 Maria Catherina Swuesten [1.1.3.1.3.2.1.3.8]. Zij is gedoopt op 11-05-1720 in Heeze.
1.1.3.1.3.2.1.2.1 Jacobus Gerardus Swuesten, zoon van Gerardus Jacobus Swuesten (zie 1.1.3.1.3.2.1.2). Jacobus trouwde op 07-11-1706 in Heeze met Maria Anthonius Smulders.
Kinderen van Jacobus en Maria:
1 Henricus Jacobus Swuesten. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.2.1.1.
2 Catharina Jacobus Swuesten, gedoopt op 10-09-1708 in Heeze. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.2.1.2.
3 Antonius Jacobus Swuesten, gedoopt op 05-11-1711 in Heeze. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.2.1.3.
4 Wilhelma Jacobus Swuesten [1.1.3.1.3.2.1.2.1.4]. Zij is gedoopt op 08-12-1714 in Heeze.
5 Gerardus Swuesten [1.1.3.1.3.2.1.2.1.5]. Hij is gedoopt op 13-03-1718 in Heeze. Gerardus is overleden vóór 1719, ten hoogste 1 jaar oud.
6 Gerardus Swuesten [1.1.3.1.3.2.1.2.1.6]. Hij is gedoopt op 08-05-1719 in Heeze. Gerardus is overleden vóór 1725, ten hoogste 6 jaar oud.
7 Gerardus Swuesten [1.1.3.1.3.2.1.2.1.7]. Hij is gedoopt op 30-05-1725 in Heeze.
8 Joannes Swuesten [1.1.3.1.3.2.1.2.1.8]. Hij is gedoopt op 30-05-1725 in Heeze.
1.1.3.1.3.2.1.3.2 Petrus Bartels (Pieter) Swuesten, zoon van Bartolomeus Jacobus Swuesten (zie 1.1.3.1.3.2.1.3) en Maria Lambers van den Broeck. Hij is gedoopt op 11-02-1700 in Heeze. Pieter trouwde, 41 jaar oud, op 30-04-1741 in Aalst met Johanna Martens van der Linden, 32 jaar oud, nadat zij op 15-04-1741 in Aalst in ondertrouw zijn gegaan. Johanna is geboren in Aalst. Zij is gedoopt op 25-04-1709 in Waalre.
Kinderen van Pieter en Johanna:
1 Pieter Zwueste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.1].
2 Bartholomeus Swuesten [1.1.3.1.3.2.1.3.2.2]. Hij is gedoopt op 27-10-1741 in Aalst.
3 Martinus Swuesten, gedoopt op 02-03-1744 in Heeze. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.
4 Johannes Wueste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.4]. Hij is gedoopt op 24-06-1746 in Aalst.
5 Lambertus Swusten, geboren in Heeze. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.
6 Jacobus Swusten [1.1.3.1.3.2.1.3.2.6]. Hij is gedoopt op 07-06-1755 in Heeze.
1.1.3.1.3.2.1.2.1.1 Henricus Jacobus Swuesten, zoon van Jacobus Gerardus Swuesten (zie 1.1.3.1.3.2.1.2.1) en Maria Anthonius Smulders. Henricus trouwde met Maria Antonius Hendrick.
Kind van Henricus en Maria:
1 Jacoba Henricus Swuesten, gedoopt op 06-08-1724 in Heeze. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.2.1.1.1.
1.1.3.1.3.2.1.2.1.2 Catharina Jacobus Swuesten, dochter van Jacobus Gerardus Swuesten (zie 1.1.3.1.3.2.1.2.1) en Maria Anthonius Smulders. Zij is gedoopt op 10-09-1708 in Heeze. Catharina trouwde, 25 jaar oud, op 15-11-1733 in Heeze met Judocus Ariens Verra, 28 jaar oud. Hij is gedoopt op 23-12-1704 in Heeze.
Kinderen van Catharina en Judocus:
1 Adrianus Verra [1.1.3.1.3.2.1.2.1.2.1]. Hij is gedoopt op 11-11-1734 in Heeze.
2 Anna Maria Verra [1.1.3.1.3.2.1.2.1.2.2]. Zij is gedoopt op 01-11-1738 in Heeze.
3 Henrica Verra [1.1.3.1.3.2.1.2.1.2.3]. Zij is gedoopt op 20-01-1742 in Heeze.
1.1.3.1.3.2.1.2.1.3 Antonius Jacobus Swuesten, zoon van Jacobus Gerardus Swuesten (zie 1.1.3.1.3.2.1.2.1) en Maria Anthonius Smulders. Hij is gedoopt op 05-11-1711 in Heeze. Antonius trouwde met Petronilla Willem Selen.
Kinderen van Antonius en Petronilla:
1 Anna Maria Swuesten [1.1.3.1.3.2.1.2.1.3.1]. Zij is gedoopt op 05-07-1744 in Heeze.
2 Anthonius Swuesten [1.1.3.1.3.2.1.2.1.3.2]. Hij is gedoopt op 11-08-1745 in Heeze.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.3 Martinus Swuesten, zoon van Petrus Bartels (Pieter) Swuesten (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2) en Johanna Martens van der Linden. Hij is gedoopt op 02-03-1744 in Heeze. Martinus is overleden op 20-11-1794 in Den Haag, 50 jaar oud. Martinus trouwde, 37 jaar oud, op 27-05-1781 in Den Haag met Johanna Springers, ongeveer 27 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1754 in Dordrecht. Johanna is overleden op 25-06-1832 in Den Haag, ongeveer 78 jaar oud.
Beroep:
Werkster
Kinderen van Martinus en Johanna:
1 Joanna Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.1]. Zij is gedoopt op 13-03-1782 in Den Haag.
2 Wilhelmina Swusten, geboren omstreeks 1784 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.
3 Piternella Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.3]. Zij is gedoopt op 23-03-1787 in Den Haag.
4 Martinus Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.4]. Hij is gedoopt op 19-05-1788 in Den Haag.
5 Joannes Swuste (Wusten), gedoopt op 19-02-1791 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.
6 A. Wusten [1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.6], geboren omstreeks 1794 in Den Haag. A. is overleden op 31-12-1831 in Delft, ongeveer 37 jaar oud.
Beroep:
Fuselier van de negende afdeling Infanterie
7 Martinus Swuste (Wusten), gedoopt op 19-05-1795 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.7.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5 Lambertus Swusten is geboren in Heeze, zoon van Petrus Bartels (Pieter) Swuesten (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2) en Johanna Martens van der Linden. Hij is gedoopt op 15-02-1748 in Aalst. Lambertus is overleden op 04-06-1795 in Den Haag, 47 jaar oud (oorzaak: Dolle koorts).
Beroep:
Bleker
Lambertus trouwde, 33 jaar oud, op 05-05-1781 in Den Haag met Gertrude Meuwissen, 23 jaar oud, nadat zij op 22-04-1781 in Den Haag in ondertrouw zijn gegaan. Zij is gedoopt op 22-09-1757 in Den Haag. Gertrude is overleden op 04-06-1795 in Den Haag, 37 jaar oud (oorzaak: Dolle koorts).
Kinderen van Lambertus en Gertrude:
1 Pieter Swusten [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.1], geboren op 01-03-1782 in Den Haag. Pieter is overleden na 1814, minstens 32 jaar oud.
2 Anna Maria Swusten [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.2], geboren op 16-04-1784 in Den Haag.
3 Lambertus Swusten, geboren op 25-09-1786 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.
4 Jocobus Swusten [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.4], geboren op 19-02-1788 in Den Haag.
5 Joanna Gertrude Swuste, geboren op 09-02-1791 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.5.
6 Jacoba Swusten, geboren op 22-02-1795 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.6.
1.1.3.1.3.2.1.2.1.1.1 Jacoba Henricus Swuesten, dochter van Henricus Jacobus Swuesten (zie 1.1.3.1.3.2.1.2.1.1) en Maria Antonius Hendrick. Zij is gedoopt op 06-08-1724 in Heeze. Jacoba is overleden op 29-12-1769 in Heeze, 45 jaar oud. Jacoba trouwde, 25 jaar oud, op 01-02-1750 in Heeze met Henricus Paulus van Asten, 33 jaar oud. Henricus is geboren op 27-04-1716 in Heeze. Henricus is overleden op 11-05-1793 in Heeze, 77 jaar oud.
Kinderen van Jacoba en Henricus:
1 Franciscus van Asten [1.1.3.1.3.2.1.2.1.1.1.1]. Hij is gedoopt op 14-02-1751 in Heeze. Franciscus is overleden na 1797 in Heeze, minstens 46 jaar oud.
2 Hendrikus van Asten [1.1.3.1.3.2.1.2.1.1.1.2]. Hij is gedoopt op 11-04-1753 in Heeze. Hendrikus is overleden op 15-06-1798 in Helmond, 45 jaar oud.
3 Johannes van Asten [1.1.3.1.3.2.1.2.1.1.1.3]. Hij is gedoopt op 13-07-1755 in Heeze.
4 Godefridus van Asten [1.1.3.1.3.2.1.2.1.1.1.4]. Hij is gedoopt op 13-02-1758 in Heeze. Godefridus is overleden na 1797 in Asten, minstens 39 jaar oud.
5 Petrus (Peter Paul) van Asten [1.1.3.1.3.2.1.2.1.1.1.5]. Hij is gedoopt op 13-02-1758 in Heeze. Peter Paul is overleden op 11-11-1815 in Heeze, 57 jaar oud.
Beroepen:
Landbouwer
Schepen van Heeze
6 Godefrida van Asten [1.1.3.1.3.2.1.2.1.1.1.6]. Zij is gedoopt op 17-02-1761 in Heeze. Godefrida is overleden vóór 1797, ten hoogste 36 jaar oud.
7 Wilhelmus (Willem) van Asten [1.1.3.1.3.2.1.2.1.1.1.7]. Hij is gedoopt op 13-09-1764 in Heeze. Willem is overleden op 15-08-1812 in Tilburg, 47 jaar oud.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2 Wilhelmina Swusten is geboren omstreeks 1784 in Den Haag, dochter van Martinus Swuesten (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3) en Johanna Springers. Wilhelmina is overleden op 04-12-1859 in Den Haag, ongeveer 75 jaar oud. Wilhelmina bleef ongehuwd.
Kind van Wilhelmina uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Martinus Wuste zich noemende Helder, geboren omstreeks 1809 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5 Joannes Swuste (Wusten), zoon van Martinus Swuesten (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3) en Johanna Springers. Hij is gedoopt op 19-02-1791 in Den Haag. Joannes is overleden op 31-08-1868 in Den Haag, 77 jaar oud.
Beroep:
Sjouwer
Joannes trouwde, 31 jaar oud, op 27-11-1822 in Den Haag met Johanna Jacoba van Neck, ongeveer 35 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1787 in Doesburg.
Kinderen van Joannes en Johanna:
1 Johannes Martinus Wusten, geboren op 10-11-1819 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1.
2 Willem Johannes Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.2], geboren op 07-12-1822 in Den Haag.
3 Willem Wusten [1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.3], geboren in 03-1824 in Den Haag. Willem is overleden op 03-05-1824 in Den Haag, 2 maanden oud.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.7 Martinus Swuste (Wusten), zoon van Martinus Swuesten (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3) en Johanna Springers. Hij is gedoopt op 19-05-1795 in Den Haag. Martinus trouwde, 20 jaar oud, op 16-08-1815 in Den Haag met Belia Kistenburg (Kissenbergh), ongeveer 24 jaar oud. Belia is geboren omstreeks 1791 in Den Haag.
Kinderen van Martinus en Belia:
1 Johanna Wusten [1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.7.1], geboren op 26-10-1815 in Den Haag.
2 Hermanus Wusten [1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.7.2], geboren op 31-12-1816 in Den Haag.
3 Wilhelmina Wusten [1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.7.3], geboren op 29-05-1819 in Den Haag.
4 Bernardus Martinus Wusten [1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.7.4], geboren op 28-09-1822 in Den Haag.
5 Martinus Bernardus Wusten [1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.7.5], geboren in 12-1823 in Den Haag. Martinus is overleden op 06-06-1824 in Den Haag, 6 maanden oud.
6 Martinus Wusten, geboren op 28-11-1825 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.7.6.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3 Lambertus Swusten is geboren op 25-09-1786 in Den Haag, zoon van Lambertus Swusten (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5) en Gertrude Meuwissen. Lambertus is overleden op 06-06-1831 in Den Haag, 44 jaar oud.
Beroep:
Kabinetwerker
Lambertus trouwde, 28 jaar oud, op 30-11-1814 in Den Haag met Willemina Dorothea Schonlau, 26 jaar oud. Willemina is geboren op 08-04-1788 in Den Haag, dochter van Frederik Hendrik Coenraad Schonlau en Dirkje Morel. Willemina is overleden op 24-01-1848 in Den Haag, 59 jaar oud. Willemina trouwde later op 22-09-1841 in Den Haag met Jacobus Maria Faustinus Beltrami (geb. 1808).
Kinderen van Lambertus en Willemina:
1 Francina Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.1], geboren op 08-07-1816 in Den Haag. Francina is overleden op 20-03-1818 in Den Haag, 1 jaar oud.
2 Lambertus Wilhelmus Swuste, geboren op 27-08-1818 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.
3 Geertruida Swuste, geboren op 13-05-1820 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.3.
4 Willemina Dorothea (Theodora) Swuste, geboren op 06-01-1823 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.4.
5 Frederik Ernst Coenraad Swuste, geboren op 19-12-1824 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.5 Joanna Gertrude Swuste is geboren op 09-02-1791 in Den Haag, dochter van Lambertus Swusten (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5) en Gertrude Meuwissen. Joanna is overleden op 09-05-1878 in Vlissingen, 87 jaar oud. Joanna trouwde, 30 jaar oud, op 19-09-1821 in Vlissingen met Jacobus Adrianus de la Houssaije, 29 jaar oud. Jacobus is geboren op 09-04-1792 in Kessel (NB), zoon van Dionysius Joannes Godefridus de la Houssaije en Anna Cornelia Bliek. Jacobus is overleden op 17-05-1857 in Vlissingen, 65 jaar oud.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.6 Jacoba Swusten is geboren op 22-02-1795 in Den Haag, dochter van Lambertus Swusten (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5) en Gertrude Meuwissen. Jacoba is overleden op 10-06-1856 in Den Haag, 61 jaar oud.
Beroepen:
Bleekster
Werkster
Jacoba:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 06-02-1822 in Den Haag met Carel Leenderd Mesker, 25 jaar oud. Carel is geboren op 17-12-1796 in Den Haag. Carel is overleden op 14-06-1824 in Den Haag, 27 jaar oud.
Beroepen:
Koetsier
Bleker
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 17-10-1827 in Den Haag met Wilhelmus Hazevelt, ongeveer 50 jaar oud. Wilhelmus is geboren omstreeks 1777 in Den Haag. Wilhelmus is overleden vóór 1856 in Den Bosch, ten hoogste 79 jaar oud.
Beroep:
Tuinman
Kind van Jacoba en Carel:
1 Petrus Paulus Mesker [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.6.1], geboren in 11-1821. Petrus is overleden op 09-02-1822 in Den Haag, 3 maanden oud.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1 Martinus Wuste zich noemende Helder is geboren omstreeks 1809 in Den Haag, zoon van [waarschijnlijk] Wilhelmina Swusten (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2). Hij is gedoopt op 02-02-1809 in Den Haag. Martinus is overleden op 06-05-1889 in Den Haag, ongeveer 80 jaar oud. Martinus trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 17-06-1835 in Den Haag met Antonia Henrica Aelberts, ongeveer 24 jaar oud. Antonia is geboren omstreeks 1811 in Den Haag. Zij is gedoopt op 11-07-1811 in Den Haag. Antonia is overleden op 03-01-1890 in Den Haag, ongeveer 79 jaar oud.
Kinderen van Martinus en Antonia:
1 Johannes Gerardus Helder, geboren omstreeks 1834 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1.1.
2 Geertruida Wilhelmina Helder, geboren omstreeks 1835 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1.2.
3 Maria Gertrudis Wuste zich noemende Helder, geboren omstreeks 1837 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1.3.
4 Johanna Wilhelmina Wuste zich noemende Helder, geboren omstreeks 1837 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1.4.
5 Jacoba Henrica Wusten, geboren omstreeks 1840 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1.5.
6 Pieternella Helder, geboren omstreeks 1844 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1.6.
7 Martinus Johannes Helder, geboren omstreeks 1846 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1.7.
8 Hendrikus Peters Helder [1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1.8], geboren op 17-08-1848 in Weststellingwerf.
9 Hendrikus Helder, geboren op 23-01-1850 in Willemsoord. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1.9.
10 Johanna Helder, geboren op 09-03-1852 in Weststellingwerf. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1.10.
11 Theodora Maria Helder [1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1.11], geboren op 04-07-1854 in Weststellingwerf.
12 Aleida Helder [1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1.12], geboren op 09-08-1857 in Weststellingwerf.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1 Johannes Martinus Wusten is geboren op 10-11-1819 in Den Haag, zoon van Joannes Swuste (Wusten) (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5) en Johanna Jacoba van Neck. Johannes trouwde, 36 jaar oud, op 20-08-1856 in Den Haag met Maria Lolleman, ongeveer 35 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1821 in Loosduinen.
Kinderen van Johannes en Maria:
1 Johanna Wusten [1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1.1].
2 Leendert Johannes Wusten [1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1.2], geboren op 03-03-1851 in Den Haag. Leendert is overleden op 06-06-1858 in Den Haag, 7 jaar oud.
3 Hendrik Wusten, geboren op 07-08-1854 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1.3.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.7.6 Martinus Wusten is geboren op 28-11-1825 in Den Haag, zoon van Martinus Swuste (Wusten) (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.7) en Belia Kistenburg (Kissenbergh). Martinus trouwde, 36 jaar oud, op 06-08-1862 in Den Haag met Anna Helena Letterie, ongeveer 30 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1832 in Den Haag.
Kind van Martinus en Anna:
1 Martinus Albertus Wusten, geboren op 04-08-1863 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.7.6.1.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2 Lambertus Wilhelmus Swuste is geboren op 27-08-1818 in Den Haag, zoon van Lambertus Swusten (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3) en Willemina Dorothea Schonlau. Lambertus is overleden op 24-02-1848 in Den Haag, 29 jaar oud.
Beroep:
Schoorsteenveger
Lambertus trouwde, 23 jaar oud, op 02-03-1842 in Den Haag met Gerharda Donkermans, 22 jaar oud. Gerharda is geboren op 18-04-1819 in Arnhem. Gerharda trouwde later op 01-11-1854 in Den Haag met Jacobus Maria Faustinus Beltrami (geb. 1808).
Kinderen van Lambertus en Gerharda:
1 Lambertus Carolus Jacobus Swuste, geboren op 14-01-1843 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.1.
2 Jacobus Maria Swuste, geboren op 21-04-1844 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.2.
3 Frederik Ernst Coenraad Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.3], geboren op 26-04-1846 in Den Haag. Frederik is overleden op 27-07-1846 in Den Haag, 3 maanden oud.
4 Frederik Ernst Coenraad Swuste, geboren op 02-10-1847 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.3 Geertruida Swuste is geboren op 13-05-1820 in Den Haag, dochter van Lambertus Swusten (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3) en Willemina Dorothea Schonlau. Geertruida is overleden op 04-01-1853 in Den Haag, 32 jaar oud. Geertruida bleef ongehuwd.
Kind van Geertruida uit onbekende relatie:
1 Geertruida Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.3.1], geboren op 27-12-1849 in Den Haag. Geertruida is overleden op 29-01-1927 in Den Haag, 77 jaar oud.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.4 Willemina Dorothea (Theodora) Swuste is geboren op 06-01-1823 in Den Haag, dochter van Lambertus Swusten (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3) en Willemina Dorothea Schonlau. Theodora is overleden op 27-11-1862 in Den Haag, 39 jaar oud. Theodora trouwde, 30 jaar oud, op 27-07-1853 in Den Haag met Jacobus Scheenhouwer, 28 jaar oud. Jacobus is geboren op 03-12-1824 in Den Haag.
Beroep:
Uitdrager
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5 Frederik Ernst Coenraad Swuste is geboren op 19-12-1824 in Den Haag, zoon van Lambertus Swusten (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3) en Willemina Dorothea Schonlau. Frederik is overleden op 30-11-1898 in Den Haag, 73 jaar oud.
Beroep:
Schoorsteenveger
Frederik trouwde, 27 jaar oud, op 10-03-1852 in Den Haag met Philippina van der Spek, ongeveer 21 jaar oud. Philippina is geboren omstreeks 1831 in Den Haag, dochter van Johannes Christianus van der Spek en Philippina de Nijs. Philippina is overleden vóór 1888, ten hoogste 57 jaar oud.
Kinderen van Frederik en Philippina:
1 Frederik Ernst Coenraad Swuste, geboren op 13-11-1852 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.1.
2 Wilhelmina Theodora Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.2], geboren op 26-04-1855 in Den Haag. Wilhelmina is overleden op 29-04-1856 in Den Haag, 1 jaar oud.
3 Wilhelmina Dorothea Swuste, geboren op 29-12-1857 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.3.
4 Maria Philippina Swuste, geboren op 15-09-1864 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1.1 Johannes Gerardus Helder is geboren omstreeks 1834 in Den Haag, zoon van Martinus Wuste zich noemende Helder (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1) en Antonia Henrica Aelberts.
Beroep:
Schoenmaker
Johannes trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 19-09-1860 in Den Haag met Angenieta Maria Buschens, ongeveer 23 jaar oud. Angenieta is geboren omstreeks 1837 in Leiden.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1.2 Geertruida Wilhelmina Helder is geboren omstreeks 1835 in Den Haag, dochter van Martinus Wuste zich noemende Helder (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1) en Antonia Henrica Aelberts. Geertruida is overleden op 22-10-1880 in Culemborg, ongeveer 45 jaar oud. Geertruida trouwde met Carel Hendrik Buschens.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1.3 Maria Gertrudis Wuste zich noemende Helder is geboren omstreeks 1837 in Den Haag, dochter van Martinus Wuste zich noemende Helder (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1) en Antonia Henrica Aelberts. Maria trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 15-04-1868 in Den Haag met Henri Marin Broodman, ongeveer 32 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 31-10-1879 in Den Haag. Henri is geboren omstreeks 1836 in Watergraafsmeer.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1.4 Johanna Wilhelmina Wuste zich noemende Helder is geboren omstreeks 1837 in Den Haag, dochter van Martinus Wuste zich noemende Helder (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1) en Antonia Henrica Aelberts. Johanna trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 14-09-1870 in Den Haag met Leonardus Hendricus Casper Verhoek, ongeveer 35 jaar oud. Leonardus is geboren omstreeks 1835 in Den Haag.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1.5 Jacoba Henrica Wusten is geboren omstreeks 1840 in Den Haag, dochter van Martinus Wuste zich noemende Helder (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1) en Antonia Henrica Aelberts. Jacoba trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 07-08-1867 in Rotterdam met Cornelis Bastiaan Salie, ongeveer 24 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1843 in Den Haag.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1.6 Pieternella Helder is geboren omstreeks 1844 in Den Haag, dochter van Martinus Wuste zich noemende Helder (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1) en Antonia Henrica Aelberts.
Beroep:
Dienstbode
Pieternella trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 08-11-1871 in Den Haag met Jacobus Alexander Johannes van der Beek, ongeveer 23 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1848 in Den Haag.
Beroep:
Tuinman
1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1.7 Martinus Johannes Helder is geboren omstreeks 1846 in Den Haag, zoon van Martinus Wuste zich noemende Helder (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1) en Antonia Henrica Aelberts.
Beroep:
Brandersknecht
Martinus trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 11-02-1880 in Den Haag met Freerkien Wiebes, ongeveer 27 jaar oud. Freerkien is geboren omstreeks 1853 in Zuidlaren.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1.9 Hendrikus Helder is geboren op 23-01-1850 in Willemsoord, zoon van Martinus Wuste zich noemende Helder (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1) en Antonia Henrica Aelberts. Hendrikus trouwde, 24 jaar oud, op 29-04-1874 in Den Haag met Geertruij Christina Schuurman, ongeveer 27 jaar oud. Geertruij is geboren omstreeks 1847 in Nederhorst den Berg.
Kind van Hendrikus en Geertruij:
1 Martinus Helder, geboren op 21-01-1879 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1.9.1.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1.10 Johanna Helder is geboren op 09-03-1852 in Weststellingwerf, dochter van Martinus Wuste zich noemende Helder (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1) en Antonia Henrica Aelberts.
Beroep:
Dienstbode
Johanna trouwde, 32 jaar oud, op 02-07-1884 in Den Haag met Jacobus Adrianus Gitz, ongeveer 26 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1858 in Den Haag.
Beroep:
Koetsier
1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1.3 Hendrik Wusten is geboren op 07-08-1854 in Den Haag, zoon van Johannes Martinus Wusten (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1) en Maria Lolleman. Hendrik is overleden op 28-05-1892 in Den Haag, 37 jaar oud.
Beroep:
Opperman
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op 31-10-1877 in Den Bosch met Alida Giesekamp, 21 jaar oud. Alida is geboren op 01-02-1856 in Den Haag. Alida is overleden op 23-10-1888 in Den Haag, 32 jaar oud.
Kind van Hendrik en Alida:
1 Willem Martinus Wusten, geboren op 25-03-1872 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1.3.1.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.7.6.1 Martinus Albertus Wusten is geboren op 04-08-1863 in Den Haag, zoon van Martinus Wusten (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.7.6) en Anna Helena Letterie. Martinus is overleden op 25-01-1942 in Den Haag, 78 jaar oud. Martinus:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 03-02-1888 in Oegstgeest met Adriana de Roode, ongeveer 24 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1864 in Valkenburg.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 06-02-1895 in Den Haag met Engelina van Staal, 21 jaar oud. Engelina is geboren op 25-02-1873 in Den Haag. Engelina is overleden vóór 1954, ten hoogste 81 jaar oud.
Kinderen van Martinus en Engelina:
1 Jan Martinus Wusten, geboren op 15-03-1897 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.7.6.1.1.
2 Martinus Albertus Wusten [1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.7.6.1.2], geboren omstreeks 11-1898 in Den Haag. Martinus is overleden op 05-01-1899 in Den Haag, ongeveer 2 maanden oud.
3 Martinus Albertus Wusten [1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.7.6.1.3], geboren op 27-11-1899 in Den Haag.
4 Engelina Wusten [1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.7.6.1.4], geboren op 31-12-1909 in Den Haag.
5 Flora Wilhelmina Charlotte Wusten, geboren op 25-03-1912 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.7.6.1.5.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.1 Lambertus Carolus Jacobus Swuste is geboren op 14-01-1843 in Den Haag, zoon van Lambertus Wilhelmus Swuste (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2) en Gerharda Donkermans. Lambertus is overleden op 07-02-1908 in Den Haag, 65 jaar oud.
Beroep:
Rookverdrijver/Schoorsteenveger
Lambertus:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 18-09-1872 in Den Haag met Maria Wilhelmina Johanna Berkhout, ongeveer 24 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1848. Maria is overleden vóór 1890 in Den Haag, ten hoogste 42 jaar oud.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 05-11-1890 in Den Haag met Johanna Hendrika Rollmann, 45 jaar oud. Johanna is geboren op 13-05-1845 in Den Haag. Johanna is overleden na 1908, minstens 63 jaar oud.
Kinderen van Lambertus en Maria:
1 Lambertus Antonius Johannes Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.1.1], geboren op 12-04-1873 in Den Haag.
2 Johanna Christina Antonia Swuste, geboren op 12-07-1875 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.1.2.
3 Christina Adriana Maria Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.1.3], geboren op 10-09-1878 in Den Haag. Christina is overleden op 23-10-1878 in Den Haag, 1 maand oud.
4 Christiaan Lambertus Antonius (Chris) Swuste, geboren op 26-12-1880 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.1.4.
5 Alida Maria Swuste, geboren op 18-11-1883 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.1.5.
6 Anna Jacoba Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.1.6], geboren op 14-05-1886 in Den Haag.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.2 Jacobus Maria Swuste is geboren op 21-04-1844 in Den Haag, zoon van Lambertus Wilhelmus Swuste (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2) en Gerharda Donkermans. Jacobus is overleden op 09-04-1926 in Den Haag, 81 jaar oud.
Beroep:
hofbeambte/lakei
Jacobus:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 28-07-1869 in Den Haag met Anna Elisabeth Edelhauser, 29 jaar oud. Anna is geboren op 17-11-1839 in Amsterdam. Anna is overleden op 06-04-1914 in Den Haag, 74 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode
(2) trouwde, 70 jaar oud, op 06-01-1915 in Den Haag met Apolonia Theodora Maria Haket, 48 jaar oud. Apolonia is geboren op 14-09-1866 in Den Haag. Apolonia is overleden op 04-08-1955 in Den Haag, 88 jaar oud.
Kinderen van Jacobus en Anna:
1 Anna Gerharda Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.2.1], geboren op 02-05-1870 in Den Haag. Anna is overleden op 21-11-1877 in Den Haag, 7 jaar oud.
2 Jacobus Joannes Bernardus Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.2.2], geboren op 06-02-1872 in Den Haag. Jacobus is overleden op 08-12-1874 in Den Haag, 2 jaar oud.
3 Frederik Ernst Coenraad Swuste, geboren op 04-02-1874 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.2.3.
4 Maria Christina Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.2.4], geboren op 23-03-1876 in Den Haag.
5 Lambertus Maria Wilhelmus Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.2.5], geboren op 20-01-1878 in Den Haag. Lambertus is overleden op 19-03-1878 in Den Haag, 1 maand oud.
6 Antonius Maria Franciscus Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.2.6], geboren op 20-01-1878 in Den Haag. Antonius is overleden op 25-03-1878 in Den Haag, 2 maanden oud.
7 Johanna Maria Francisca Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.2.7], geboren op 06-11-1879 in Den Haag.
8 Alberdina Hendrika Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.2.8], geboren op 16-06-1882 in Den Haag.
9 Bertha Maria Swuste, geboren op 14-08-1885 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.2.9.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4 Frederik Ernst Coenraad Swuste is geboren op 02-10-1847 in Den Haag, zoon van Lambertus Wilhelmus Swuste (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2) en Gerharda Donkermans. Frederik is overleden op 17-03-1931 in Schagen, 83 jaar oud.
Beroepen:
Bediende
Verzekeringsagent
Frederik trouwde, 25 jaar oud, op 12-02-1873 in Den Haag met Johanna Jans, 31 jaar oud. Johanna is geboren op 21-09-1841 in Breda. Johanna is overleden op 11-12-1927 in Schagen, 86 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode
Kinderen van Frederik en Johanna:
1 Frederik Jacobus Lambertus Swuste, geboren op 29-11-1873 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4.1.
2 Johanna Geertruida Maria Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4.2], geboren op 02-04-1875 in Den Haag. Johanna is overleden na 1922, minstens 47 jaar oud.
3 Antonius Wilhelmus Rudolf Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4.3], geboren op 30-12-1876 in Den Haag. Antonius is overleden op 04-11-1878 in Den Haag, 1 jaar oud.
4 Sophia Frederika Mathilda Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4.4], geboren op 07-10-1878 in Den Haag. Sophia is overleden na 1939, minstens 61 jaar oud.
5 Henricus Eustatius Coenraad Swuste, geboren op 09-03-1880 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4.5.
6 Lambertus Petrus Rudolf Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4.6], geboren op 02-01-1882 in Den Haag. Lambertus is overleden op 21-09-1882 in Den Haag, 8 maanden oud.
7 Eustatius Lambertus Martinus Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4.7], geboren op 05-04-1885 in Den Haag. Eustatius is overleden op 28-04-1885 in Den Haag, 23 dagen oud.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.1 Frederik Ernst Coenraad Swuste is geboren op 13-11-1852 in Den Haag, zoon van Frederik Ernst Coenraad Swuste (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5) en Philippina van der Spek. Frederik is overleden op 12-02-1936 in Den Haag, 83 jaar oud.
Beroep:
Schoorsteenveger
Frederik trouwde, 28 jaar oud, op 09-02-1881 in Den Haag met Johanna Wilhelmina Driessen, 19 jaar oud. Johanna is geboren op 25-04-1861 in Rijswijk. Johanna is overleden op 25-05-1910 in Den Haag, 49 jaar oud.
Kinderen van Frederik en Johanna:
1 Frederik Ernst Coenraad Johannes Swuste, geboren op 05-05-1882 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.1.1.
2 Hendricus Dominicus Swuste, geboren op 20-06-1883 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.1.2.
3 Johannes Franciscus Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.1.3], geboren op 08-05-1885 in Den Haag.
Beroep:
Timmerman
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.3 Wilhelmina Dorothea Swuste is geboren op 29-12-1857 in Den Haag, dochter van Frederik Ernst Coenraad Swuste (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5) en Philippina van der Spek. Wilhelmina is overleden op 14-03-1887 in Den Haag, 29 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 23 jaar oud, op 23-03-1881 in Den Haag met George van de Graaf, 25 jaar oud. George is geboren op 28-02-1856 in Den Haag. George is overleden op 14-08-1918 in Den Haag, 62 jaar oud. George trouwde later op 15-05-1889 in Den Haag met Petronella Momberg (geb. ±1848).
Beroepen:
Winkelier
Gasfitter
Koperslager
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4 Maria Philippina Swuste is geboren op 15-09-1864 in Den Haag, dochter van Frederik Ernst Coenraad Swuste (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5) en Philippina van der Spek. Maria is overleden op 18-03-1930 in Den Haag, 65 jaar oud. Maria trouwde, 30 jaar oud, op 24-07-1895 in Den Haag met Cornelis van Laar, 24 jaar oud. Cornelis is geboren op 06-03-1871 in Bodegraven, zoon van Teunis van Laar en Aartje Fokker. Cornelis is overleden op 24-07-1950 in Den Haag, 79 jaar oud.
Beroepen:
Vrachtrijder
Schipper
Nachtwaker
Kinderen van Maria en Cornelis:
1 Philippina Aartje (Fi) van Laar, geboren op 10-07-1896 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4.1.
2 Maria Cornelia van Laar [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4.2], geboren op 01-07-1897 in Den Haag. Maria is overleden op 15-05-1941 in Wassenaar, 43 jaar oud. Maria bleef ongehuwd.
3 Aartje van Laar [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4.3], geboren op 09-03-1900 in Den Haag.
4 Teunis van Laar, geboren op 07-02-1901 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4.4.
5 Cornelis van Laar, geboren op 01-08-1903 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4.5.
6 Wilhelmina Theodora van Laar, geboren op 22-07-1904 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4.6.
7 Frederik Ernst (Freek) van Laar, geboren op 25-07-1907 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4.7.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1.9.1 Martinus Helder is geboren op 21-01-1879 in Den Haag, zoon van Hendrikus Helder (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.2.1.9) en Geertruij Christina Schuurman.
Beroep:
Militair
Martinus trouwde, 32 jaar oud, op 05-05-1911 in Nijmegen met Jacoba van der Beek, 36 jaar oud. Jacoba is geboren op 26-08-1874 in Harderwijk.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1.3.1 Willem Martinus Wusten is geboren op 25-03-1872 in Den Haag, zoon van Hendrik Wusten (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1.3) en Alida Giesekamp. Willem is overleden op 23-12-1953 in Amsterdam, 81 jaar oud. Willem trouwde, 23 jaar oud, op 25-07-1895 in Amsterdam met Anna Catharina Vredenburg, 23 jaar oud. Anna is geboren op 31-07-1871 in Amsterdam. Anna is overleden op 06-07-1949 in Jutphaas, 77 jaar oud.
Kinderen van Willem en Anna:
1 Theodorus Willem Wusten, geboren op 23-04-1896 in Amsterdam. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1.3.1.1.
2 Jan Willem Wusten, geboren op 15-09-1897 in Amsterdam. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1.3.1.2.
3 Willem Martinus Wusten, geboren op 12-02-1900 in Amsterdam. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1.3.1.3.
4 Pieter Cornelis Wusten, geboren op 17-10-1903 in Haarlem. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1.3.1.4.
5 Johan Frederik Wusten, geboren op 02-11-1907 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1.3.1.5.
6 Margaretha Alida Elisabeth Wusten, geboren op 04-01-1911 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1.3.1.6.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.7.6.1.1 Jan Martinus Wusten is geboren op 15-03-1897 in Den Haag, zoon van Martinus Albertus Wusten (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.7.6.1) en Engelina van Staal. Jan is overleden op 01-02-1954 in Den Haag, 56 jaar oud. Jan trouwde, 22 jaar oud, op 19-11-1919 met Bertha van Wouw.
Kinderen van Jan en Bertha:
1 Bertha Wusten [1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.7.6.1.1.1].
2 Jan Martinus Wusten [1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.7.6.1.1.2].
1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.7.6.1.5 Flora Wilhelmina Charlotte Wusten is geboren op 25-03-1912 in Den Haag, dochter van Martinus Albertus Wusten (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.7.6.1) en Engelina van Staal. Flora trouwde, 20 jaar oud, op 19-10-1932 in Den Haag met Wilhelm Lange, 27 jaar oud. Wilhelm is geboren op 06-10-1905 in Duisburg.
Kind van Flora en Wilhelm:
1 Carolina Wilhelmine Engelina Lange [1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.7.6.1.5.1].
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.1.2 Johanna Christina Antonia Swuste is geboren op 12-07-1875 in Den Haag, dochter van Lambertus Carolus Jacobus Swuste (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.1) en Maria Wilhelmina Johanna Berkhout. Johanna is overleden op 27-10-1908 in Den Haag, 33 jaar oud. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 09-08-1899 in Den Haag met Wilhelmus Richardus Joannes Willemsen, ongeveer 26 jaar oud. Wilhelmus is geboren omstreeks 1873 in Brummen.
Beroep:
Timmerman
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.1.4 Christiaan Lambertus Antonius (Chris) Swuste is geboren op 26-12-1880 in Den Haag, zoon van Lambertus Carolus Jacobus Swuste (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.1) en Maria Wilhelmina Johanna Berkhout.
Beroep:
Loodgieter
Chris trouwde, 25 jaar oud, op 21-01-1906 in Gorinchem met Elizabeth Clazina Maria (Bets) Huijsmans, 28 jaar oud. Bets is geboren op 16-12-1877 in Gorinchem.
Kinderen van Chris en Bets:
1 Lambertus Johannes Maria Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.1.4.1], geboren op 31-12-1906 in Den Haag. Lambertus is overleden op 08-06-1990 in Nijmegen, 83 jaar oud.
Beroep:
Priester
2 Gerardus Maria Antonius Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.1.4.2], geboren op 04-07-1908 in Den Haag.
3 Maria Geertruida Lamberta Swuste, geboren op 26-11-1909 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.1.4.3.
4 Hermanus Henricus Antonius Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.1.4.4], geboren op 09-04-1911 in Den Haag. Hermanus is overleden op 04-07-1915 in Den Haag, 4 jaar oud.
5 Adrianus Johannes Antonius Swuste, geboren op 20-12-1912 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.1.4.5.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.1.5 Alida Maria Swuste is geboren op 18-11-1883 in Den Haag, dochter van Lambertus Carolus Jacobus Swuste (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.1) en Maria Wilhelmina Johanna Berkhout. Alida is overleden op 10-07-1963 in Breda, 79 jaar oud. Alida trouwde, 25 jaar oud, op 16-06-1909 in Den Haag met Henricus Alphons Johannes Adrianus Nissen, 33 jaar oud. Henricus is geboren op 28-03-1876 in Breda. Henricus is overleden op 04-06-1950 in Breda, 74 jaar oud.
Beroep:
Koopman in glaswerk
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.2.3 Frederik Ernst Coenraad Swuste is geboren op 04-02-1874 in Den Haag, zoon van Jacobus Maria Swuste (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.2) en Anna Elisabeth Edelhauser. Frederik is overleden op 27-04-1937 in Soekaboemi (Indonesie), 63 jaar oud. Frederik trouwde, 35 jaar oud, op 29-06-1909 in Amsterdam met Theodorine Raaff, 39 jaar oud. Theodorine is geboren op 26-06-1870 in Djokjakarta (Indonesie). Theodorine is overleden op 13-12-1954 in Voorburg, 84 jaar oud.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.2.9 Bertha Maria Swuste is geboren op 14-08-1885 in Den Haag, dochter van Jacobus Maria Swuste (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.2) en Anna Elisabeth Edelhauser. Bertha is overleden vóór 1932, ten hoogste 47 jaar oud. Bertha trouwde, 28 jaar oud, op 24-03-1914 met Jacobus Johannes Reijntjes, 28 jaar oud. Jacobus is geboren op 24-03-1886 in Den Haag. Jacobus is overleden op 08-04-1955 in Den Haag, 69 jaar oud. Jacobus trouwde later op 24-11-1932 in Den Bosch met Femia Margrietha Wilhelmina Gerfen (geb. 1902).
Beroepen:
Architect
inspecteur bij het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht
Kind van Bertha en Jacobus:
1 Johanna Maria Reijntjes [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.2.9.1].
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4.1 Frederik Jacobus Lambertus Swuste is geboren op 29-11-1873 in Den Haag, zoon van Frederik Ernst Coenraad Swuste (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4) en Johanna Jans. Frederik is overleden op 07-02-1941 in Den Haag, 67 jaar oud. Frederik trouwde met Wijtske (?) Kampstra. Wijtske is geboren op 15-11-1869 in Dokkum. Wijtske is overleden op 30-03-1946 in Bloemendaal, 76 jaar oud.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4.5 Henricus Eustatius Coenraad Swuste is geboren op 09-03-1880 in Den Haag, zoon van Frederik Ernst Coenraad Swuste (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4) en Johanna Jans. Henricus is overleden op 14-04-1973 in Utrecht, 93 jaar oud.
Beroep:
Schoolhoofd
Henricus trouwde, 24 jaar oud, op 29-06-1904 in Den Haag met Sophia Maria Jane Cornelia van den Bosch, 23 jaar oud. Sophia is geboren op 21-01-1881 in Naarden. Sophia is overleden op 10-01-1949, 67 jaar oud.
Kinderen van Henricus en Sophia:
1 Sophia Johanna Maria Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4.5.1], geboren op 01-10-1905 in Den Haag. Sophia is overleden op 06-10-1905 in Den Haag, 5 dagen oud.
2 Fredericus Adrianus Antonius (Frits) Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4.5.2], geboren op 27-11-1906 in Den Haag. Frits is overleden na 1923, minstens 17 jaar oud.
3 Hendricus Adrianus Anthonius (Harry) Swuste, geboren op 14-06-1908 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4.5.3.
4 Maria Joanna Constantina (Rie) Swuste, geboren op 09-09-1909 in Den Haag. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4.5.4.
5 Constantine Joanna Sophia Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4.5.5], geboren op 23-01-1911 in Den Haag. Constantine is overleden op 19-01-1966 in Amersfoort, 54 jaar oud.
6 Joanna Adriana Josepha Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4.5.6], geboren op 12-11-1912 in Hilversum. Joanna is overleden op 25-12-1987 in Doorn, 75 jaar oud.
7 Josepha Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4.5.7], geboren op 25-05-1914 in Hilversum. Josepha is overleden op 09-11-1999 in Waalwijk, 85 jaar oud.
8 Joseph Swuste, geboren op 12-12-1918 in Utrecht. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4.5.8.
9 Anthonius Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4.5.9], geboren op 12-12-1918 in Utrecht. Anthonius is overleden op 27-06-1984 in Den Haag, 65 jaar oud.
10 Theresia Rosa Maria Swuste, geboren op 30-08-1920 in Utrecht. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4.5.10.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.1.1 Frederik Ernst Coenraad Johannes Swuste is geboren op 05-05-1882 in Den Haag, zoon van Frederik Ernst Coenraad Swuste (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.1) en Johanna Wilhelmina Driessen. Frederik is overleden op 03-05-1958 in Den Haag, 75 jaar oud.
Beroep:
Metselaar
Frederik trouwde, 34 jaar oud, op 21-06-1916 in Den Haag met Aafje Veronika Dijker, 30 jaar oud. Aafje is geboren op 18-04-1886 in Den Haag. Aafje is overleden op 27-10-1969 in IJsselstein, 83 jaar oud.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.1.2 Hendricus Dominicus Swuste is geboren op 20-06-1883 in Den Haag, zoon van Frederik Ernst Coenraad Swuste (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.1) en Johanna Wilhelmina Driessen. Hendricus is overleden op 20-11-1977 in Den Haag, 94 jaar oud.
Beroep:
Loodgieter
Hendricus trouwde, 53 jaar oud, op 21-03-1937 in Den Haag met Maria Elisabeth Sophia Driessen, 36 jaar oud. Maria is geboren op 30-06-1900 in Den Haag. Maria is overleden op 04-01-1996 in Loosduinen, 95 jaar oud.
Kinderen van Hendricus en Maria:
1 Frederik Hermanus Josef Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.1.2.1].
2 Johanna Maria Margaretha Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.1.2.2].
3 Hendricus Gerardus Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.1.2.3], geboren in 02-1942 in Den Haag. Hendricus is overleden op 07-04-1943 in Den Haag, 1 jaar oud.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4.1 Philippina Aartje (Fi) van Laar is geboren op 10-07-1896 in Den Haag, dochter van Cornelis van Laar en Maria Philippina Swuste (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4). Fi trouwde, 27 jaar oud, op 12-12-1923 in Den Haag met Hendrik Jacobus Gerritzen.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4.4 Teunis van Laar is geboren op 07-02-1901 in Den Haag, zoon van Cornelis van Laar en Maria Philippina Swuste (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4). Teunis trouwde, 28 jaar oud, op 23-10-1929 in Den Haag met Neeltje Severijn, 29 jaar oud. Neeltje is geboren op 10-03-1900 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-03-1900. Neeltje is overleden in 1940 in Loosduinen, 39 of 40 jaar oud.
Kind van Teunis en Neeltje:
1 Maria Wilhelmina van Laar [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4.4.1].
cornelis_van_laar.png
1 Cornelis_van_Laar
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4.5 Cornelis van Laar (afb. 1) is geboren op 01-08-1903 in Den Haag, zoon van Cornelis van Laar en Maria Philippina Swuste (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4). Cornelis is overleden in Den Haag.
gertruida_theodora_van_de_peppel.png
2 Gertruida_Theodora_van_de_Peppel
Cornelis trouwde, 31 jaar oud, op 23-01-1935 in Den Haag met Geertruida Theodora van de Peppel (afb. 2), 26 jaar oud. Geertruida is geboren op 20-09-1908 in Maassluis, dochter van Lambertus van de Peppel en Theodora Johanna Krouwel. Geertruida is overleden op 30-01-1941 in Den Haag, 32 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Geertruida:
1 Cornelia (Corrie) van Laar. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4.5.1.
2 Theodorus van Laar [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4.5.2].
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4.6 Wilhelmina Theodora van Laar is geboren op 22-07-1904 in Den Haag, dochter van Cornelis van Laar en Maria Philippina Swuste (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4). Wilhelmina trouwde, 23 jaar oud, op 26-10-1927 in Rijswijk met Frederik van der Mark, 21 jaar oud. Frederik is geboren op 28-11-1905 in Den Haag.
Kinderen van Wilhelmina en Frederik:
1 Frederik van der Mark [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4.6.1].
2 Jeannette van der Mark [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4.6.2].
3 Philippus Marinus van der Mark [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4.6.3].
4 Theodorus Wilhelmus van der Mark [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4.6.4].
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4.7 Frederik Ernst (Freek) van Laar is geboren op 25-07-1907 in Den Haag, zoon van Cornelis van Laar en Maria Philippina Swuste (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4). Freek trouwde, 26 jaar oud, op 27-09-1933 in Den Haag met Margaretha Kwaakernaat, 24 jaar oud. Margaretha is geboren op 11-01-1909 in Den Haag.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1.3.1.1 Theodorus Willem Wusten is geboren op 23-04-1896 in Amsterdam, zoon van Willem Martinus Wusten (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1.3.1) en Anna Catharina Vredenburg. Theodorus is overleden op 01-03-1929 in Voorburg, 32 jaar oud. Theodorus trouwde, 22 jaar oud, op 07-08-1918 in Den Haag met Lena Cornelia Meijer, 25 jaar oud. Lena is geboren op 02-07-1893 in Boxtel.
Kinderen van Theodorus en Lena:
1 Willem Martinus Wusten [1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1.3.1.1.1].
2 Hendrikus Koenraad Wusten [1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1.3.1.1.2].
1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1.3.1.2 Jan Willem Wusten is geboren op 15-09-1897 in Amsterdam, zoon van Willem Martinus Wusten (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1.3.1) en Anna Catharina Vredenburg. Jan is overleden op 14-04-1961, 63 jaar oud. Jan trouwde, 29 jaar oud, op 22-09-1926 met Alida Hendrika de Poorter, 21 jaar oud. Alida is geboren op 29-09-1904 in Den Haag.
Kinderen van Jan en Alida:
1 Jan Alexander Wusten [1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1.3.1.2.1].
2 Anna Wusten [1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1.3.1.2.2].
1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1.3.1.3 Willem Martinus Wusten is geboren op 12-02-1900 in Amsterdam, zoon van Willem Martinus Wusten (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1.3.1) en Anna Catharina Vredenburg. Willem trouwde, 23 jaar oud, op 11-07-1923 in Den Haag met Catharina Geertruida Ella Slegtenhorst, 24 jaar oud. Catharina is geboren op 13-03-1899 in Den Haag.
Kinderen van Willem en Catharina:
1 Adriaan Willem Wusten [1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1.3.1.3.1].
2 Theodorus Willem Wusten [1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1.3.1.3.2].
1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1.3.1.4 Pieter Cornelis Wusten is geboren op 17-10-1903 in Haarlem, zoon van Willem Martinus Wusten (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1.3.1) en Anna Catharina Vredenburg. Pieter is overleden op 22-09-1977, 73 jaar oud. Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 22-08-1928 in Den Haag met Antje Pieterdina Lotman, 22 jaar oud. Antje is geboren op 24-07-1906 in Den Haag.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1.3.1.5 Johan Frederik Wusten is geboren op 02-11-1907 in Den Haag, zoon van Willem Martinus Wusten (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1.3.1) en Anna Catharina Vredenburg. Johan is overleden op 05-02-1978, 70 jaar oud. Johan trouwde, 25 jaar oud, op 01-11-1933 in Den Haag met Maria Catharina Antonia Oostdam, 24 jaar oud. Maria is geboren op 12-11-1908 in Den Haag.
Kind van Johan en Maria:
1 Marijke Wusten [1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1.3.1.5.1].
1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1.3.1.6 Margaretha Alida Elisabeth Wusten is geboren op 04-01-1911 in Den Haag, dochter van Willem Martinus Wusten (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.3.5.1.3.1) en Anna Catharina Vredenburg. Margaretha is overleden op 26-04-1992, 81 jaar oud. Margaretha trouwde, 24 jaar oud, op 26-06-1935 in Den Haag met Christiaan van Basten, 24 jaar oud. Christiaan is geboren op 28-07-1910 in Utrecht. Christiaan is overleden op 03-10-1993, 83 jaar oud.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.1.4.3 Maria Geertruida Lamberta Swuste is geboren op 26-11-1909 in Den Haag, dochter van Christiaan Lambertus Antonius (Chris) Swuste (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.1.4) en Elizabeth Clazina Maria (Bets) Huijsmans. Maria is overleden. Maria trouwde, 22 jaar oud, op 10-08-1932 in Den Haag met Johannes Joseph Adolph Maria Hamburger, 30 jaar oud. Johannes is geboren op 09-11-1901 in Den Haag.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.1.4.5 Adrianus Johannes Antonius Swuste is geboren op 20-12-1912 in Den Haag, zoon van Christiaan Lambertus Antonius (Chris) Swuste (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.1.4) en Elizabeth Clazina Maria (Bets) Huijsmans. Adrianus is overleden. Adrianus trouwde, 22 jaar oud, op 14-08-1935 in Den Haag met Johanna Magdalena Meus, 23 jaar oud. Johanna is geboren op 16-03-1912 in Den Haag. Johanna is overleden.
Kinderen van Adrianus en Johanna:
1 Adrianus Johannes Antonius Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.1.4.5.1].
2 Frederik Theodorus Arie Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.1.4.5.2].
3 Adrianus Joannes Antonius Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.1.4.5.3].
4 Bernardus Ignatius Swuste [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.1.4.5.4], geboren op 25-02-1943 in Den Haag. Bernardus is overleden op 01-03-1943 in Den Haag, 4 dagen oud.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4.5.3 Hendricus Adrianus Anthonius (Harry) Swuste is geboren op 14-06-1908 in Den Haag, zoon van Henricus Eustatius Coenraad Swuste (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4.5) en Sophia Maria Jane Cornelia van den Bosch. Harry is overleden op 04-01-1977 in Venray, 68 jaar oud.
Beroep:
Leraar
Harry trouwde met Christina Maria de Rijk.
Kind van Harry en Christina:
1 Maria Magdalena Veronica (Mieke) Swuste. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4.5.3.1.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4.5.4 Maria Joanna Constantina (Rie) Swuste is geboren op 09-09-1909 in Den Haag, dochter van Henricus Eustatius Coenraad Swuste (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4.5) en Sophia Maria Jane Cornelia van den Bosch. Rie is overleden op 01-04-1993 in Utrecht, 83 jaar oud. Rie trouwde met Theo van Dommelen. Theo is geboren op 08-01-1907. Theo is overleden op 08-01-1996, 89 jaar oud. Hij is begraven in Utrecht.
Kind van Rie en Theo:
1 Wilhelmina Marianne Sophia van Dommelen [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4.5.4.1], geboren omstreeks 1943. Wilhelmina is overleden op 27-05-1946 in Utrecht, ongeveer 3 jaar oud.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4.5.8 Joseph Swuste is geboren op 12-12-1918 in Utrecht, zoon van Henricus Eustatius Coenraad Swuste (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4.5) en Sophia Maria Jane Cornelia van den Bosch. Joseph is overleden op 02-12-1981 in Deurne, 62 jaar oud. Joseph trouwde, 24 jaar oud, op 16-12-1942 in Utrecht met Maria Afra van der Hoff, 22 jaar oud. Maria is geboren op 12-03-1920 in Lemmer. Maria is overleden op 27-01-1987 in Venlo, 66 jaar oud.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4.5.10 Theresia Rosa Maria Swuste is geboren op 30-08-1920 in Utrecht, dochter van Henricus Eustatius Coenraad Swuste (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4.5) en Sophia Maria Jane Cornelia van den Bosch. Theresia is overleden op 25-04-1994 in Arnhem, 73 jaar oud. Theresia trouwde met Hermanus Joseph Hendrikus Scheers.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4.5.1 Cornelia (Corrie) van Laar, dochter van Cornelis van Laar (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4.5) en Geertruida Theodora van de Peppel. Corrie trouwde met Jan Willem (Willem) Huigen. Willem is een zoon van Cornelis Huigen en Teuntje Elizabeth (Teuntje) Wigmans.
Kinderen van Corrie en Willem:
1 Cornelis (Kees) Huigen. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4.5.1.1.
2 Pieter (Peter) Huigen [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4.5.1.2].
3 Eva Wilhelmina (Evelien) Huigen. Volgt 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4.5.1.3.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4.5.3.1 Maria Magdalena Veronica (Mieke) Swuste, dochter van Hendricus Adrianus Anthonius (Harry) Swuste (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.2.4.5.3) en Christina Maria de Rijk. Mieke trouwde met Johannes Wilhelmus Hendricus Maria Sieben.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4.5.1.1 Cornelis (Kees) Huigen, zoon van Jan Willem (Willem) Huigen en Cornelia (Corrie) van Laar (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4.5.1). Kees trouwde met Nolly Schats.
Kinderen van Kees en Nolly:
1 Michael Huigen [1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4.5.1.1.1].
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4.5.1.3 Eva Wilhelmina (Evelien) Huigen, dochter van Jan Willem (Willem) Huigen en Cornelia (Corrie) van Laar (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4.5.1). Evelien ging een geregistreerd partnerschap aan met Christina Wilma (Chris) Hemmes.
1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4.5.1.1.2 Saskia Huigen, dochter van Cornelis (Kees) Huigen (zie 1.1.3.1.3.2.1.3.2.5.3.5.4.5.1.1) en Nolly Schats. Saskia ging samenwonen met Tom Bul.
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 15-02-2010 14:54

Met dank aan M.Schelling, J.Sieben en S.Swuste

site stats