De familie Huigen

Parentelen van onze acht families

Welkom

Wij hebben deze site gemaakt voor al onze voorouders, opdat zij niet vergeten worden. Maar ook om er achter te komen waar wij vandaan komen. Wie waren zij, die met hard werken generaties lang hun brood verdienden. In de afgelopen eeuwen waren de gezinnen groot; tien kinderen waren geen uitzondering. Maar wanneer men de overlijdensdata ziet, ontdekt men dat de meeste kinderen voor hun tiende jaar al overleden waren. De mannen werkte vaak op het land of waren schipper, de vrouwen bleven vaak thuis om voor de kinderen te zorgen en als zij al een baan hadden was het die van dienstmeid. (Behalve in de eerste generaties van de familie Krouwel).

Vroeger was het heel gebruikelijk en gepast om de kinderen te vernoemen naar vader of moeder of naar hún vader of moeder.  Maar als dat kind dan binnen een paar jaar al stierf, werd het volgend kind dat geboren werd weer dezelfde naam gegeven. (Soms meerdere malen.) Zo kon het voorkomen dat er in een gezin wel drie maal een kind 'Aart' of 'Dirkje' werd gedoopt. Hetgeen ons onderzoek niet makkelijk heeft gemaakt.

Na veel speurwerk hebben wij acht parentelen samengesteld. Wat is een parenteel? Een parenteel is een in generaties gerangschikte opgave van de wettelijke afstammelingen van een bepaald ouderpaar, zowel in de mannelijke als in de vrouwelijke lijn. Een parenteel wordt is dus opgebouwd vanaf de wortels van de stamboom (de stamvader).

Op deze site wordt het parenteel getoond van de familie Huigen, Krouwel, Overheul,  van Laar, van de Peppel, de Ridder, Swuste en Wigmans (u kunt deze parentelen vinden op onze 'de acht families' pagina). Deze acht families zijn de opa's en oma's van onze ouders. Ook vindt u hier onze kwartierstaat. Een kwartierstaat is een overzicht vanuit de nu levende generatie, en toont, per generatie, de voorouders van deze persoon. 

Hoe spel je H-U-I-G-E-N ?

Van de naam 'Huigen' bestaan vele varianten: Heugen, Heugens, Hoege(é), Hoegee, Van Hoegee, Hoegen, Hoegsma, Huegen, Hug, Huge, Hugen, Hugens, Hugense, Hugers, Huges, Huggen, Huggers, Hüggers, Hughes, Huging, Hugo, Hugues, Huig, Huige, Huigens, Huiges, Huigh, Huijg, Huijge, Huijgen, Huijgens, Huijgers, Huijghe, Huijghens, Huijging, Huygen, Huygens.  Voor de 18de eeuw werden namen fonetisch geschreven, met als gevolg dat wanneer men naar een andere woonplaats verhuiste, waar een ander dialect werd geproken, de naam veranderde.  Door het dekreet van Napoleon van 18 augustus 1811 werd het voor iedereen verplicht een vaste familienaam aan te nemen, en deze op het gemeentehuis te laten registreren. Veel mensen konden in die tijd niet lezen en schrijven, in dat geval bepaalde de gemeenteambtenaar op welke manier naam geschreven werd. Zo kon het dus voorkomen dat leden uit dezelfde familie  verschillend geschreven achternamen hadden.

Omdat de naam 'Huig' voor de 18de eeuw ook als voornaam werd gebruikt, ziet men de naam ook vaak gevolgd door een 's'. Hetgeen zoon van betekend. Deze laatste variantvorm noemt men een patroniem. De naam 'Huig' is afgeleid van het germaanse 'hug' met de betekenis 'geest' De naam betekend 'de denker'.

Tijdens de volkstelling van 1947 waren er 829 mensen met de naam 'Huigen' en 797 mensen met de naam 'Huijgen' in Nederland. Tijdens de laatste telling van 2007 waren dat er 1274 en 1479.

        Jan Huigen in de ton.....

http://huigen.webs.com/janhuigen.mp3

Waar komt dat vandaan?

"Jan Huigen in de ton, Met een hoepeltje erom. Jan Huigen, Jan Huigen, en de ton die viel in duigen".

Nadat de Enkhuizer zeevaarder Jan Huygen van Linschoten (circa 1562-1611) met de Portugezen was meegevaren naar India, spande hij zich in om de noordelijke doorvaart naar China te vinden voor de Nederlanden. Hij voer tweemaal met Willem Barentsz (circa 1550-1597) mee naar het noorden, zonder een doorvaart te vinden. Op een van deze reizen, in 1594, liet hij op 'Maelsoneiland' een ton achter als baken. Van Linschoten gaf op, maar Barentsz ging een derde keer en strandde op Nova Zembla. De ton werd symbool voor het falen van 'Jan Huigen' , temeer daar door de vrieskou de ton zodanig onder druk kwam te staan dat deze in duigen viel. 

Bron: Elsevier 19-3-2008

 

Natuurlijk is een stamboom nooit echt klaar. Niet alleen de takken groeien, ook de wortels. Er worden kinderen geboren en we ontdekken eerdere generaties van onze families. Daarom wordt de getoonde informatie regelmatig vernieuwd. Heeft u informatie over onze voorouders, dan horen wij dit graag van u via onze Info pagina.  Uw hulp is dan ook zeer welkom.

Disclaimer

De informatie die u hier vindt, is verkregen via andere genealogische sites op het internet en door informatie van familieleden. Niet alle archieven op het internet zijn een copy van de originele documenten. Vaak zijn deze overgeschreven om zo gegevens gemakkelijker in te zien. Hierdoor kan het voorkomen dat typfouten gemaakt worden. Ook bij het overnemen van gegevens kunnen dergelijke fouten ontstaan. Mocht u op onze site een foutje tegen komen laat het ons dan even weten.

free counters

bezoekers vanaf 15 april 2009

Teller

site stats